Адрес сайта
Телефоны регистратуры:
+7 (7132) 21-10-53
+7 (7132) 22-02-62
+7 (7132) 21-04-40
Версия для
слабовидящих
» » N° 2Калалык емхана Педиатр дәрігер Беркутбаева Бибинур Тулкибаевна мамандары
02
август
2023

N° 2Калалык емхана Педиатр дәрігер Беркутбаева Бибинур Тулкибаевна мамандары

N° 2Калалык емхана Педиатр дәрігер Беркутбаева Бибинур Тулкибаевна мамандары

Дуниежузілік бала емізу апталырына (1-7 тамыз)

орай 02 тамызда «Емшекпен емізу» такырыбында шеберлік класс еткізді. Мамандар емшекпен емізудін ережелерімен таныстырып, емшекке

баланы салудын техникасынын дагдыларын

корсетіп, гипогалактия мен маститтін алдын алу шаралары туралы маглумат берді.

Емізудін артыкшылыктары:

Тамактандыру кауіпсіздігінін кепілі, баланы

инфекциялардан коргау

Баланын осуі мен жетілуіне пайдасы (физикалык,

жане интеллектуалды дамуына)

Тамактандыруга каржылык, шы ындардын болмауы

Эйелдердін ауру каупін темендету Дурыс емізудін негізгі кагидалары:

1. Баланы тулганнан кейінгі алгашкы сагат ішінде

кеудеге басу

2 Балага емшекті дурыс беру

3.Бала емшек сураганда емізу, онын ішінде тунгі уакытта емізу.

4.Бір емшекті еміп бол аннан кейін баланы екінші

емшекке ауыстыру.

5. Балага емізік бермеу жене бетелкеден

тамактандырмау.

6. 6 айга дейін тек емшек сутімен тамактандыру

(баска суйыктыктар бермеу).

7. Баланы 1,5-2 жаска дейін емізу.

Шеберлік класс балага деген сенімін арттырып, ананын балага деген журектерінде мейірімділікті оятатын «Балага сенім» атты психологиялык,тренингпен аякталды.